Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1002 af 9. juli 2020 om en undtagelse fra gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 for så vidt angår kravene vedrørende indførsel til Unionen af asketræ med oprindelse i eller forarbejdet i USA