Sprawa C-819/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 18 października 2018 r. w sprawie T-533/17, Next design+produktion GmbH/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wniesione w dniu 21 grudnia 2018 r. przez Next design+produktion GmbH