Věc C-819/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. prosince 2018 Next design+produktion GmbH proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 18. října 2018 ve věci T-533/17, Next design+produktion GmbH v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)