2012/487/SZBP: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUAVSEC-South Sudan/1/2012 ze dne 10. srpna 2012 o jmenování vedoucího mise Evropské unie SBOP v Jižním Súdánu pro ochranu letectví před protiprávními činy (EUAVSEC-South Sudan)