Rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2006 , kterým se stanoví veterinární podmínky a požadavky na veterinární osvědčení pro dovoz ryb pro okrasné účely (oznámeno pod číslem K(2006) 4149) (Text s významem pro EHP) (2006/656/ES)