Věc C-17/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Itálie) dne 14. ledna 2020 – MC v. U.T.G. – Prefettura di Foggia