Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3976/87, 14. detsember 1987, asutamislepingu artikli 85 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes õhutranspordi sektoris