Stanovisko generálního advokáta - Capotorti - 11 dubna 1978. # Milac, Groß- und Außenhandel Arnold Nöll proti Hauptzollamt de Sarrebruck. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Finanzgericht des Saarlandes - Německo. # Věc 131/77. TITJUR Milac