Euroopa Parlamendi resolutsioon, 27. oktoober 2015, tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte ARTEMIS 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa