Písemný dotaz P-5783/06 Marianne Thyssen (PPE-DE) Komisi. Náklady spojené s elektronickými platbami