Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 939/2013 z  30. septembra 2013 , ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. októbra 2013