Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8948 – Spirit/Asco) (Text s významem pro EHP)2019/C 416/02