TITJUR Usnesení Soudního dvora ze dne 12. května 1959. # Ruhrkohlenverkaufsgesellschaften "Geitling", "Mausegatt" a "Präsident" a sociétés affiliées proti Vysokému úřadu ESUO. # Věc 19-59 R - Spojené věci 16-59, 17-59 a 18-59.