Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1978 z dne 28. avgusta 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede načinov uporabe člena 8 Uredbe, navedenih v Prilogi VI k Uredbi