Společná akce Rady 2005/589/SZBP ze dne 28. července 2005 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonie