Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. dubna 2016 Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. dubna 2016.#Trestní řízení proti Chiaře Baldo.#Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Bergamo.#Věc C-467/14.