Szczegółowe zaproszenie do składania wniosków – EACEA/02/2019 – Karta Szkolnictwa Wyższego Erasmus 2014–2020