Meddelelse om ikrafttrædelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Maldiverne om visse aspekter af lufttrafik