Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Maledivskou republikou o některých aspektech leteckých služeb