Písemný dotaz E-3017/07 Satu Hassi (Verts/ALE) a Nikolaos Vakalis (PPE-DE) Komisi. Energetická náročnost plazmových televizních obrazovek