Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2149, ze dne 9. prosince 2020, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty, s cílem přidat Itálii jako orgán Unie a zohlednit vystoupení Spojeného království z Unie