Zadeva C-496/17: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 16. januarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Düsseldorf – Nemčija) – Deutsche Post AG/Hauptzollamt Köln (Predhodno odločanje – Carinska unija – Carinski zakonik Unije – Člen 39 – Status pooblaščenega gospodarskega subjekta – Izvedbena uredba (EU) 2015/2447 – Člen 24(1), drugi pododstavek – Vložnik, ki ni fizična oseba – Vprašalnik – Zbiranje osebnih podatkov – Direktiva 95/46/ES – Člena 6 in 7 – Uredba (EU) 2016/679 – Člena 5 in 6 – Obdelava osebnih podatkov)