Věc T-417/04: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 12. března 2007 – Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia v. Komise ( Žaloba na neplatnost — Nařízení (ES) č. 1429/2004 — Zemědělství — Společná organizace trhu s vínem — Režim užívání názvů odrůd révy nebo jejich synonym — Časové omezení užívání — Žaloba podaná celkem působícím pod úrovní státu — Osobně dotčené osoby — Nepřípustnost )