Stanovisko generálního advokáta - Jääskinen - 14 července 2011. # Finanzamt Essen-NordOst proti GFKL Financial Services AG. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Bundesfinanzhof - Německo. # Šestá směrnice o DPH - Článek 2 bod 1 a článek 4 - Oblast působnosti - Pojmy ‚poskytování služeb za protiplnění‘ a ,hospodářská činnost‘ - Prodej (odkoupení) rizikových pohledávek - Kupní cena nižší než jmenovitá hodnota těchto pohledávek - Převzetí operací vymáhání uvedených pohledávek a rizika neplacení ze strany dlužníků kupcem. # Věc C-93/10. GFKL Financial Services TITJUR