Věc T-44/20: Žaloba podaná dne 27. ledna 2020 – Chanel v. EUIPO – Huawei Technologies (Ztvárnění kruhu obsahujícího dvě propojené křivky)