Věc C-110/19: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 22. listopadu 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus v. Comune di Ostuni, Consorzio per L'Inclusione Sociale dell'Ats Fasano – Ostuni – Cisternino, za přítomnosti: La Scintilla Soc. Coop. Soc.