Delegirana direktiva Komisije (EU) 2019/175 z dne 16. novembra 2018 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinčev oksid v tesnilni friti, ki se uporablja pri pritrjevanju steklenih ploščic za določene laserske cevi, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (Besedilo velja za EGP.)