A Bizottság (EU) 2019/175 felhatalmazáson alapuló irányelve (2018. november 16.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének egyes lézercsövek tokjának összeállításánál használatos lezáró frittben lévő ólom-oxidra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)