Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2019/175 af 16. november 2018 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for blyoxid i forseglingsfritte til brug ved fremstilling af vinduer til visse laserrør (EØS-relevant tekst.)