SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-3909/02 af Caroline Lucas (Verts/ALE) til Kommissionen. GATS.