Stanovisko Komise ze dne 14. října 2019 k plánu na zneškodňování radioaktivních odpadů v důsledku vyřazení z provozu a demontáže jaderné elektrárny Philippsburg KKP-2 v Bádensku-Württembersku v Německu (Pouze německé znění je závazné)2019/C 351/03