/* */

Písemný dotaz E-010376/10 Jürgen Klute (GUE/NGL) Komisi. Situace uprchlíků z jihozápadního Turecka a osob vracejících se zpět do regionu