Sdělení komise - Hospodářství EU: Bilance 2006 - Posílení eurozóny: hlavní politické priority {SEK(2006) 1490}