A Bizottság (EU) 2021/31 végrehajtási határozata (2021. január 13.) a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a fényképek, DNS-profilok és daktiloszkópiai adatok Schengeni Információs Rendszerbe (SIS) történő bevitelére vonatkozó adatminőségi minimum-előírások és műszaki előírások tekintetében az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról, valamint az (EU) 2016/1345 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2020) 9228. számú dokumentummal történt)