Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/31, ze dne 13. ledna 2021 o stanovení prováděcích pravidel k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1862, pokud jde o minimální normy kvality údajů a technické specifikace pro vkládání fotografií, profilů DNA a daktyloskopických údajů do Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, a o zrušení prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1345 (oznámeno pod číslem C(2020) 9228)