Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9875 — BGL BNP Paribas/POST Luxembourg/i-Hub) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 338/05