Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9875 — BGL BNP Paribas/POST Luxembourg/i-Hub) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2020/C 338/05