Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9233 – Fosun International/Tom Tailor) (Text s významem pro EHP.)