Cauza C-306/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Administratīvā apgabaltiesa (Letonia) la 9 iulie 2020 – SIA „Visma Enterprise”/Konkurences padome