Kohtuasi C-306/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administratīvā apgabaltiesa (Läti) 9. juulil 2020 – SIA „Visma Enterprise“ versus Konkurences padome