Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3036/89 της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 1989 σχετικά με την παράδοση εξευγενισμένου κραμβέλαιου για μη κυβερνητικούς οργανισμούς ( MKO/NGO ) ως επισιτιστική βοήθεια