Věc T-229/16: Usnesení Tribunálu ze dne 19. března 2018 – Pio De Bragança v. EUIPO – Ordem de São Miguel da Ala (QUIS UT DEUS) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o zrušení — Obrazová ochranná známka Evropské unie QUIS UT DEUS — Nepodání žádosti o obnovu zápisu ochranné známky — Výmaz ochranné známky po uplynutí doby platnosti zápisu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“