Pisno vprašanje E-4575/05 vlaga Stavros Arnaoutakis (PSE) za Komisijo. Oznaèevanje evropskih izdelkov z oznako CE in raba oznake CE na izdelkih s sumljivim izvorom