Věc C-125/15: Usnesení místopředsedy Soudního dvora ze dne 18. prosince 2015 – Soudní dvůr Evropské unie v. Gascogne Sack Deutschland GmbH, Groupe Gascogne SA, podporované: Evropskou komisí