Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 136/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP