Zalecenie DECYZJA RADY wzywająca Belgię do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanemu za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu