Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului în materie de drept al societăților comerciale privind societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic (versiune codificată) COM(2008) 344 final — 2008/0109 (COD)