Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Tárgy: Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a társasági jog területén az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról (kodifikált szöveg) COM(2008) 344 végleges – 2008/0109 (COD)