/* */

Písemný dotaz E-012505/11 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) Komisi. Místopředsedkyně Komise/vysoká představitelka – tajfun na Filipínách