/* */

Written question E-006452/11 Sirpa Pietikäinen (PPE), Véronique Mathieu (PPE), Sophia in 't Veld (ALDE), Norbert Neuser (S&D), Françoise Castex (S&D), Antonyia Parvanova (ALDE) u Jean Lambert (Verts/ALE) lill-Kummissjoni. Appoġġ tal-Kummissjoni għal bniet vulnerabbli f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw